sábado, 12 de septiembre de 2009

Agradecimiento a Armando Vaquer

NOTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Les persones que componem la Junta Directiva de la Plataforma desitgem agrair públicament a Armando Vaquer la incondicional i desinteressada col·laboració prestada en la realització d'aquest primer vol.
Sense ell, haguera estat totalment impossible portar a terme aquest reportatge fotogràfic.
Estem preparant un Informe sobre l'estat de la llera del Girona.
------------------------------
Las personas que componemos la Junta Directiva de la Plataforma deseamos agradecer públicamente a Armando Vaquer la incondicional y desinteresada colaboración prestada en la realización de este primer vuelo.
Sin él, hubiera sido totalmente imposible llevar a cabo este reportaje fotográfico.
Estamos preparando un Informe sobre el estado del cauce del Girona.

No hay comentarios: