martes, 10 de noviembre de 2009

Visita al CEAM

El passat dia 4 de novembre de 2009 membres de la Plataforma Ciutadana Riu Girona van portar a terme una entrevista en la seu que el CEAM (Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) té en el Parc Tecnològic de Paterna.
En la reunió amb Ramón Vallejo (Sotsdirector de la Fundació i Director del Programa Forestal), Maria José Estrela (Directora del Programa de Meteorologia i Climatologia) i amb Dora Cabrera (Responsable Econòmic Financer) es va tractar sobre la posible col.laboració de les dues institucions, i es va plantejar el següent:
1.- El grup de Meteorologia-Climatología del CEAM ha fet un estudi, (que Mª José Estrela va presentar) i que en aquests moments està "en revisió" a una revista científica i que explica el "fenomen" ocorregut a la Marina Alta els dies 11 i 12 d'ctubre de 2007 des de el punt de vista meteorològic.
Es va quedar que tan prompte estiga publicat, es donaria a la Plataforma, ja que en ell s'explica clarament la gènesis i especial virulència de l'event, que es un dels factors clau del que va ocórrer.
Mª José Estrela va assenyalar l´importancia de disposar d´una predicció meteorològica adequada de la zona (donat que es de les mes propicies per a que ocorreguem aquests fenòmens) i que si be no impedirà la pluja desmesurada, si que farà que es pose en marxa un pla d'emergències.
Es totalment necessari disposar d´un Pla d'emergències de la zona, que per un lloc aliviaría en gran mesura els danys materials i per altre contribuiria a millorar sustancialment la seguretat i tranquil·litat social cada vegada que plou.
2.- Donat a que les canyes es un dels altres factors que van contribuir al succés, Ramón Vallejo va informar que a molts llocs, s´estan fent projectes pilot de substitució de les canyes actuals per canyís, que es la planta autòctona i es molt mes fina i flexible, i evitaria fer tapons.
Per aquest motiu, es podria veure la possibilitat de plantejar un projecte LIFE o INTERREG de la Comissió Europea.
Per aquesta iniciativa s'hauría de convèncer i involucrar als Ajuntaments, la Confederació i la Generalitat. No tendria gran cost per a aquestes institucions, donat a que son iniciatives finançades en gran mesura per la CE.
3.- Els altres factors que ajudaren negativament van ser eminentment hidrològics i d'infraestructures (ponts, possibles barreres per carreteres, construcció, etc).
Es va proporcionar el nom d´un investigador de la Politècnica de València per a contactar i veure la possibilitat de col.laboració amb ell i que informara sobre si hi ha estudis d´inundabilitat i estudis geomorfològics del àrea.
4.- Ramón Vallejo va informar que des de l´Agència de protecció civil de la ONU està veient-se la necessitat de col·laboració amb Plataformes de reducció de desastres.
Per tant es molt important la llavor desenvolupada des de la Plataforma perquè quanta mes informació hi hagi arreplegada, mes contactes tècnics hi hagin, mes interès es pot aconseguir d'aquestes noves iniciatives i mes conscienciació es pot donar als poders públics per a que facin tot el que està a les seves mans per a que no es repetisca el desastre ocorregut.
5.- El CEAM es va posar a la disposició de la Plataforma per a revisar, assessorar, etc, en aquelles iniciatives en les que el CEAM tinga experiència i proporcionar els contactes que pogueren ser d´ajuda.

No hay comentarios: