jueves, 11 de febrero de 2010

Visita de J.M. Benlliure a l’Ajuntament d’el Verger

Visita de J.M. Benlliure a l’Ajuntament d’el Verger

La visita del Director General d’Aigües de la Generalitat i d’un dels tècnics el passat dimecres 10 de febrer, va tindre com a objectiu informar a les corporacions locals de el Verger i els Poblets, així com a l’opinió pública, del nou projecte per solucionar el drenatge de la conca baixa del riu Girona.

Es tracta d’una actuació concreta, així ho van assenyalar durant la seua intervenció, mentre que l’estudi del Pla Director contra Inundacions de la Marina Alta que prepara la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, serà un projecte integral i global per a tota la conca. El treball realitzar per la Generalitat s’integrarà en l’estudi de la Confederació, plantejat a més llarg termini per la seua complexitat.

La presentació del projecte de la Generalitat fou molt clara, a continuació la resumim en els següents punts:

- Estudi de l’estat actual en el que es detecta:

o Escassa secció dels ponts del riu Girona per a evacuar una revinguda de 350 m³/s amb un període de retorn de 50 anys.

o l’existència del barranc de Portelles, al nord d’el Verger, en unes condiciones de degradació i soterrament avançades (actualment només te cabuda per a 5 m³/s).

o El pic de revinguda del barranc de Portelles és anterior al pic del riu Girona

- Estudi de solucions:

o Respectar els trams en els nuclis urbans consolidats

o Incrementar la capacitat hidràulica dels ponts eliminant els pilars

o En zones no urbanes, incrementar la secció dels rius i revegetar les riberes

o Actuar sobre la desembocadura, encaixant el riu per a que incremente la seua capacitat hidràulica (aquest punt no es tractat amb massa detall i queda un poc en l’aire)

o Recuperar el traçat i calat del barranc de Portelles

o Reconstrucció d’un antic caixer entre una eixida natural del riu a prop de l’autopista i el barranc de Portelles. El riu Girona es connecta a aquest caixer mitjançant una comporta, que s’obrirà en cas de revinguda per a dirigir part del volum d’aigua (aprox. 100 m³/s) al barranc de Portelles.

- Conclusions:

o Amb aquest projecte s’espera incrementar la capacitat hidràulica del riu Girona i del barranc de Portelles, per passar dels actuals 30 i 5 anys, respectivament, de període de recurrència d’inundacions, fins als 100.

En acabar l’exposició del projecte hi hagué un torn de preguntes. Des de la Plataforma, Pere, va insistir en la possibilitat de substituir els ponts existents per ponts mòbils. Aquesta intervenció sorprengué als ponents i reconegueren no haver tingut en compte eixa possibilitat. Respongueren que no coneixien cap cas on s’haja utilitzat aquest tipus de pont per a evitar inundacions, i que desconeixen la seua eficàcia o perill.

Plataforma Ciutadana Riu Girona

No hay comentarios: